Projecten

Federatie voor Gezondheid

De Federatie voor Gezondheid verbindt meer dan 60 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Dat zijn fondsen, kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties en bedrijven die zich inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en zorg. De Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is.

xHealth helpt de Federatie voor Gezondheid bij het verbreden van het netwerk en het versterken van de propositie. De Federatie heeft een vernieuwd relatiemanagement programma opgesteld en zoekt nu ook actief naar nieuwe leden buiten de traditionele doelgroep. Gelijktijdig heeft de Federatie met hulp van xHealth een aantal proposities uitgewerkt die door de leden kunnen worden gebruikt en toegepast.


Vitaal Waterland

In de omgeving van Volendam hebben 13 partijen met elkaar Vitaal Waterland opgericht. Vitaal Waterland heeft als doel de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van de regio Waterland te verbeteren door hen zelfbewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl. De stakeholders zijn actief op het gebied van zorg en welzijn en worden bijgestaan de de Gemeente Edam-Volendam, de in de regio dominante zorgverzekeraar en de GGD Waterland. Het initiatief tot Vitaal Waterland is genomen door lokale financiƫle ondernemers onder meer ten behoeve van hun grote zorgcollectiviteit. De belangen van de overige inwoners worden echter evengoed vertegenwoordigd. Het initiatief Vitaal Waterland heeft een startsubsidie gekregen van ZonMw en start formeel op 1 januari 2020.

xHealth verzorg voor Vitaal Waterland de projectcoƶrdinatie en de subsidieaanvraag en is het directe aanspreekpunt voor alle bij het initiatief betrokken partijen.