Regionale samenwerking

xHealth ondersteunt bij het opzetten en operationeel maken van regionale samenwerkingsvormen. We voeren projectcoördinatie uit en verzorgen de operationele inrichting in de eerste fase van de samenwerking. We verzorgen afstemming met andere regio-initiatieven en overheden en verzorgen eventuele subsidies.

Er zijn vele regionale samenwerkingsvormen bekend. Missie, partners en doelstellingen kunnen in nuance verschillen, omdat elke regio immers zijn eigen specifieke kenmerken en omstandigheden heeft: ’de regio’ bestaat dus niet. We vinden het wel belangrijk dat regionale samenwerking een paar kenmerken heeft zoals:
– het verbeteren van kwaliteit en de doelmatigheid (waaronder toegang) van de zorg
– regionale samenwerking is ondergebracht in een onafhankelijke rechtspersoon, (bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of een besloten vennootschap)
– In de rechtspersoon zijn de sociale en welzijnspartners en de belangrijkste zorgaanbieders in de regio vertegenwoordigd,
– deelname van Gemeente, GGD en dominante zorgverzekeraar,
– voorziet in een ‘platformfunctie’; gericht op samenwerking, het nastreven van een regionale agenda, kennisdeling en innovatie;
– wordt door de belangrijkste stakeholder gefinancierd
– gegarandeerde burgerparticipatie
– deelt actief kennis met andere regio’s