Federatie voor Gezondheid

De Federatie voor Gezondheid verbindt meer dan 60 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Dat zijn fondsen, kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties en bedrijven die zich inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en zorg. De Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is.

xHealth helpt de Federatie voor Gezondheid bij het verbreden van het netwerk en het versterken van de propositie. De Federatie heeft een vernieuwd relatiemanagement programma opgesteld en zoekt nu ook actief naar nieuwe leden buiten de traditionele doelgroep. Gelijktijdig heeft de Federatie met hulp van xHealth een aantal proposities uitgewerkt die door de leden kunnen worden gebruikt en toegepast.