Over Xhealth

De gezondheidszorg en het zorgstelsel in Nederland zijn uitstekend. Iedere Nederlander heeft immers onbeperkt toegang tot zorg van hoge kwaliteit en de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden zijn evenredig verdeeld over alle Nederlanders samen, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid. De opleidingen tot zorgverlener zijn populair en op ieder politiek niveau is er aanhoudend aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid. Via belasting en premie draagt iedere Nederlander naar evenredigheid bij in de kosten voor onze zorg. Tot op heden gaat dat goed, maar de betaalbaarheid van ons stelsel en daarmee de kwaliteit van zorg en de solidariteit onder de burgers staan onder druk. Nederlanders gebruiken steeds meer en steeds langer zorg. We worden immers steeds ouder. En de zorg die we gebruiken wordt steeds beter en complexer. Gezondheidzorg innoveert en verbetert immers voortdurend. Bovendien willen we graag, als dat nodig is, goed worden verzorgd door voldoende geschoold personeel dat daarvoor fatsoenlijk wordt betaald. Kortom; zorg wordt alsmaar duurder.

Om toegang tot goede en betaalbare zorg in de toekomst voor iedereen te behouden is het nodig ons zorgstelsel te hervormen. We moeten een beweging maken van ons huidige stelsel dat is gericht op genezing, verpleging en verzorging naar een verbeterd stelsel dat is gericht op het voorkomen van ziekte en zorg en de daarmee verbonden kosten. Een nieuw stelsel dat als doel heeft een maatschappij te realiseren met vitale burgers die zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid, vitaliteit en leefstijl. We moeten kortom een beweging maken van ons huidige op genezing en verzorging gerichte “verzorgstelsel” naar een op gezondheid en vitale leefstijl gericht “voorzorgstelsel”.

Het organiseren van zorg en stelsel is niet voorbehouden aan de centrale overheid alleen. Bedrijven, instellingen, lokale overheden en de inwoners van Nederland kunnen allemaal hun invloed gebruiken om de beweging naar een “voorzorgstelsel te maken. xHealth ondersteunt iedereen die een stap wil maken. We begeleiden bedrijven die voor hun werknemers een vitaliteitsprogramma willen maken. We verzorgen regionale coalities voor het organiseren van integrale samenwerkingsverbanden. We adviseren zorgverzekeraars bij het opstellen van bekostigingsmodellen en we ondersteunen en verzorgen burgerinitiatieven bij het bereiken van hun op zorg gerichte doelen.