Healthmanagement

(Corporate) healthmanagement of bedrijfsgezondheidszorg is het geheel aan activiteiten dat bedrijven en hun medewerkers uitvoeren om gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te beinvloeden. Goed georganiseerd healthmanagement is integraal vorm gegeven. Dat wil zeggen dat alle stakeholders, zowel intern als extern, bij beleidsvorming en ,-uitvoering zijn betrokken. Gezondheid en inzetbaarheid van werknemers is geen hoofdstuk in het personeelshandboek of alleen maar een HR aangelegenheid. Gezondheid en inzetbaarheid is met eigen indicatoren en doelstellingen opgenomen in de bedrijfsstrategie, visie en missie en geborgd in herkenbaar beleid en proces.

xHealth beoordeelt het bestaande healthmanagement in bedrijven en doet aanbevelingen voor het verbeteren ervan. Dat doen we op basis van wat uiteindelijk moet worden bereikt. We beginnen dus met het eind voor ogen en maken op basis van het beoogde resultaat onze analyse.

We kijken naar
· Strategie, missie en visie
· Beleid en proces
· Management en organisatie
· Strategisch personeelsmanagement
· Imago en cultuur

xHealth beschikt over een groot en divers netwerk van bedrijven en specialisten die hierbij helpen; organisatieadviseurs, vitaliteitspartners, financieel specialisten en zorgverleners. Daarbij kennen we tal van voorbeelden uit de praktijk.