Gezondheidsmanagement

Healthmanagement

(Corporate) healthmanagement of bedrijfsgezondheidszorg is het geheel aan activiteiten dat bedrijven en hun medewerkers uitvoeren om gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te beinvloeden. Goed georganiseerd healthmanagement is integraal vorm gegeven. Dat wil zeggen dat alle stakeholders, zowel intern als extern, bij beleidsvorming  en ,-uitvoering zijn betrokken. Gezondheid en inzetbaarheid van werknemers is geen hoofdstuk in het personeelshandboek of alleen maar een HR aangelegenheid. Gezondheid en inzetbaarheid is met eigen indicatoren en doelstellingen opgenomen in de bedrijfsstrategie, visie en missie en geborgd in herkenbaar beleid en proces.  

xHealth beoordeelt het bestaande healthmanagement in bedrijven en doet aanbevelingen voor het verbeteren ervan. Dat doen we op basis van wat uiteindelijk moet worden bereikt. We beginnen dus met het eind voor ogen en maken op basis van het beoogde resultaat onze analyse. We kijken naar:

·         Strategie, missie en visie

·         Beleid en proces

·         Management en organisatie

·         Strategisch personeelsmanagement

·         Imago en cultuur

xHealth beschikt over een groot en divers netwerk van bedrijven en specialisten die hierbij helpen; organisatieadviseurs, vitaliteitspartners, financieel specialisten en zorgverleners. Daarbij kennen we  tal van voorbeelden uit de praktijk.


Regionale samenwerking

xHealth ondersteunt bij het opzetten en operationeel maken van regionale samenwerkingsvormen. We voeren projectcoördinatie uit en verzorgen de operationele inrichting in de eerste fase van de samenwerking. We verzorgen afstemming met andere regio-initiatieven en overheden en verzorgen eventuele subsidies.

Er zijn vele regionale samenwerkingsvormen bekend. Missie, partners  en doelstellingen kunnen in nuance verschillen, omdat elke regio immers zijn eigen specifieke kenmerken en omstandigheden heeft: ’de regio’ bestaat dus niet. We vinden het wel belangrijk dat regionale samenwerking een paar kenmerken heeft zoals:

  • het verbeteren van kwaliteit en de doelmatigheid (waaronder toegang)  van de zorg,
  • regionale samenwerking is ondergebracht in een onafhankelijke rechtspersoon, (bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of een besloten vennootschap),
  • In de rechtspersoon zijn de sociale en welzijnspartners en de  belangrijkste zorgaanbieders in de regio vertegenwoordigd,
  • deelname van Gemeente, GGD en dominante zorgverzekeraar,
  • voorziet in een ‘platformfunctie’; gericht op samenwerking, het nastreven van een regionale agenda, kennisdeling en innovatie;
  • wordt door de belangrijkste stakeholder gefinancierd
  • gegarandeerde burgerparticipatie
  • deelt actief kennis met andere regio’s