Home

XHealth begeleidt en ondersteunt bedrijven, instellingen en overheden bij het bedenken, optuigen, uitvoeren en monitoren van gezondheidsmanagement: beleid gericht op het beïnvloeden en verbeteren van gezondheid en vitaliteit van medewerkers en burgers. XHealth betrekt daarin alle interne en externe stakeholders en zorgt voor coalitievorming. Voor alle betrokken partijen worden echte aantoonbare verbeteringen behaald op basis van gezamenlijk vastgestelde doelstellingen en indicatoren.
xHealth is het adviesbedrijf van Xander Kers.